Бердичівська МГО інвалідів візочників СТИМУЛ

Середа, 22.05.2024, 23:31

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | постанова кабміну №999(3) | Реєстрація | Вхід

31. Автомобілями на пільгових умовах з оплатою 30 відсотків 
їх вартості забезпечуються:
1) за наявності медичних показань для забезпечення
автомобілем з ручним керуванням, посвідчення на право керування
автомобілем і відсутності протипоказань до керування ним:
інваліди з дитинства;
інваліди від загального захворювання;
особи з числа військовослужбовців, які стали інвалідами
внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової
служби, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали
інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження
служби у зазначених формуваннях;
інваліди від загального захворювання або захворювання,
отриманого під час проходження військової служби чи служби в
органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових
формуваннях, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових
діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною
Японією і відмовилися від забезпечення їх автомобілями як
інвалідів війни;
інваліди III групи з числа учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, а також громадяни, які брали участь у
ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
особи, інвалідність яких настала внаслідок нещасних випадків
невиробничого характеру;
сім'ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються
автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку, за умови, що вони
не мають права на забезпечення автомобілем відповідно до пунктів
29 - 30 цього Порядку;
2) за наявності медичних показань для забезпечення
автомобілем з ручним керуванням та протипоказань до керування
ним - особи з числа військовослужбовців, які стали інвалідами
внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової
служби, за умови взяття їх на облік до набрання чинності цим
Порядком.
За 30 відсотків вартості отримують автомобілі законні
представники (за відсутності в них протипоказань до керування
автомобілем та наявності посвідчення на право керування
автомобілем) недієздатних інвалідів з дитинства, дітей-інвалідів
та інваліди з дитинства (з передачею права користування
автомобілем члену сім'ї, який проживає і зареєстрований за місцем
проживання і реєстрації інваліда) внаслідок дитячого церебрального
паралічу, прогресуючої дистрофії (міотрофії, аміотрофії), з
вираженими наслідками перенесених органічних захворювань, травмами
головного або спинного мозку (тетрапарез, геміпарез), які не
можуть самостійно пересуватися, за наявності у таких інвалідів,
дітей-інвалідів медичних показань для забезпечення автомобілем з
ручним керуванням. { Абзац одинадцятий пункту 31 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від
08.09.2010 } { Пункт 31 в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від
26.04.2007 }
Переоформлення або переобладнання
автомобіля, отриманого інвалідом або
законним представником недієздатного
інваліда, дитини-інваліда
{ Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
32. У разі коли під час експлуатації автомобіля у інваліда,
члена сім'ї, якому передано право користування автомобілем, або
законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда
виявляються протипоказання до керування ним, він або член сім'ї
переїхав на інше місце постійного проживання або у разі смерті
члена сім'ї, якому передано право користування автомобілем, чи
його відмови користуватися автомобілем, питання про передачу права
користування автомобілем члену сім'ї, який проживає і
зареєстрований за місцем постійного проживання та реєстрації
інваліда або в одному населеному пункті з ним, вирішується у
кожному конкретному випадку для інвалідів (крім інвалідів
унаслідок трудового каліцтва) за рішенням головного управління
соціального захисту згідно з клопотанням районного управління
соціального захисту, а для інвалідів унаслідок трудового
каліцтва - за рішенням управління виконавчої дирекції.
Протипоказання до керування автомобілем підтверджується
довідкою, що видається медичною комісією, яка створюється в
закладах охорони здоров'я, за місцем постійного проживання
інваліда, члена сім'ї, законного представника недієздатного
інваліда, дитини-інваліда, якому передається право користування
автомобілем. { Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ N 826
( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

{ Пункт 33 виключено на підставі Постанови КМ N 387
( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

Облік та видача автомобілів інвалідам
або законним представникам недієздатних
інвалідів, дітей-інвалідів
{ Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
34. Для взяття на облік інвалід, законний представник
недієздатного інваліда, дитини-інваліда подає до районного
управління соціального захисту за місцем проживання і реєстрації,
а інвалід унаслідок трудового каліцтва - до відділення виконавчої
дирекції, заяву, форма якої затверджується Мінпраці. { Абзац
перший пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
До заяви, що реєструється у спеціальному журналі обліку,
додаються:
копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для
дітей-інвалідів - копія медичного висновку;
паспорт (для інваліда, законного представника недієздатного
інваліда, дитини-інваліда), який після перевірки паспортних даних,
зазначених у заяві, повертається заявнику, та копія свідоцтва про
народження (для дитини-інваліда);
довідка про присвоєння ідентифікаційного номера інваліду та
члену сім'ї, якому передається право користування автомобілем,
законному представнику недієздатного інваліда, дитини-інваліда
(після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику);
{ Абзац п'ятий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
документ про реєстрацію місця проживання члена сім'ї, якому
передається право користування автомобілем, та довідка або акт, що
засвідчує факт спільного проживання інваліда і такого члена сім'ї;
{ Абзац шостий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008, N 826
( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
для інвалідів I, II і III групи з числа учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від
Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які
брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у
військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, - копія
посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали
внаслідок дії зазначених факторів, та медична довідка визначеного
органами охорони здоров'я зразка щодо спроможності інваліда
керувати автомобілем (для інвалідів I і II групи, які
забезпечуються автомобілями безоплатно);
для інвалідів від загального захворювання або захворювання,
отриманого під час проходження військової служби чи служби в
органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових
формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових
діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною
Японією, - довідка, видана військкоматом, інші документи (копія
партизанського квитка), що підтверджують таку участь (видається
військкоматом на запит головного чи районного управління
соціального захисту), або посвідчення інваліда війни;
для інвалідів унаслідок трудового каліцтва - копія акта про
нещасний випадок на виробництві або акта розслідування
професійного захворювання і довідка про перебування на обліку у
Фонді соціального страхування;
для недієздатних інвалідів - копія рішення суду про визнання
інваліда недієздатним та копія рішення (розпорядження) про
встановлення над ним опіки;
для малолітніх і неповнолітніх дітей-інвалідів, позбавлених
батьківського піклування, - копія рішення (розпорядження) про
встановлення опіки та піклування.
Після реєстрації заяви районним управлінням соціального
захисту або відділенням виконавчої дирекції в день звернення
видається, а у разі надходження заяви поштою у триденний строк
інваліду надсилається направлення до лікувально-профілактичного
закладу для проходження медичного огляду та направлення на МСЕК.
Після проходження інвалідом медичного огляду
лікувально-профілактичний заклад у п'ятиденний строк надсилає до
облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) направлення (форма N 088/0 ( va369282-00 )
і витяг з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого та
в обов'язковому порядку повідомляє про це районне управління
соціального захисту або відділення виконавчої дирекції, яке видало
таке направлення. { Абзац дванадцятий пункту 34 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від
17.04.2008 }
Після надходження повідомлення лікувально-профілактичного
закладу районне управління соціального захисту надсилає документи
інваліда разом із заявою до головного управління соціального
захисту, а відділення виконавчої дирекції - до управління
виконавчої дирекції. { Абзац тринадцятий пункту 34 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від
17.04.2008 } { Пункт 34 в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від
26.04.2007 }
35. Головне управління соціального захисту або управління
виконавчої дирекції реєструє заяви разом з іншими необхідними
документами у журналі, форма якого затверджується Мінпраці,
приймає відповідне рішення і надсилає його у письмовій формі
відповідно до районних управлінь соціального захисту або відділень
виконавчої дирекції, які видали направлення, та інвалідам,
законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів.
{ Абзац перший пункту 35 в редакції Постанови КМ N 387
( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
Реєстрація усіх документів з урахуванням висновку облМСЕК
(ЦМСЕК, КрМСЕК), що надійшли протягом календарного місяця,
проводиться протягом 20 днів після закінчення місяця, в якому
надійшла заява з усіма необхідними документами.
Облік інвалідів ведеться в розрізі таких категорій за окремою
нумерацією:
1) інваліди з правом на першочергове забезпечення;
2) інваліди з правом на позачергове забезпечення;
3) інваліди з правом на забезпечення у порядку загальної
черги.
Облік інвалідів унаслідок трудового каліцтва ведеться
управліннями виконавчої дирекції. { Абзац сьомий пункту 35 в
редакції Постанови КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
Прізвища інвалідів, яким встановлено медичні показання в один
і той же день, вносяться до журналу обліку в порядку зростання
номерів висновків про наявність медичних показань для забезпечення
автомобілем.
Прошнуровані та пронумеровані журнали обліку підлягають
зберіганню протягом 75 років. { Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
36. Взяття на облік інваліда (крім інваліда внаслідок
трудового каліцтва) здійснюється головним управлінням соціального
захисту, а інваліда внаслідок трудового каліцтва - управлінням
виконавчої дирекції у розрізі наявних черг інвалідів (відповідно
до пунктів 25-28 цього Порядку) з дати огляду облМСЕК (ЦМСЕК,
КрМСЕК), яка видала інваліду висновок про наявність медичних
показань для забезпечення автомобілем у разі, коли такий висновок
видано не раніше ніж дата реєстрації заяви.
Інваліди, які мають право на забезпечення автомобілями
незалежно від наявності медичних показань, беруться на облік з
дати подання заяви разом з документами, зазначеними у пункті 34
цього Порядку.
Сім'ї, які складаються з двох і більше інвалідів, беруться на
облік як сім'я на підставі спільної заяви про бажання отримати
один автомобіль з дати взяття на облік першого з них.
У разі бажання одного з інвалідів, які перебувають на обліку
як сім'я, отримати автомобіль окремо він береться на облік на
підставі заяви з дати, з якої він міг бути взятий на облік, якби
не перебував на обліку як сім'я, та відповідно до своєї категорії.
У такому ж порядку здійснюється взяття на облік інваліда у
разі смерті інваліда, з яким він перебував на обліку як сім'я.
У разі заміни автомобіля, отриманого через головне управління
соціального захисту або управління виконавчої дирекції, інвалід
береться на облік з дати подачі заяви, але не раніше закінчення
десятирічного строку експлуатації автомобіля.
Інвалід, який має відповідні медичні показання для
забезпечення автомобілем з ручним керуванням і протипоказання до
керування автомобілем та не перебуває на обліку відповідно до
абзаців сьомого і восьмого пункту 5 цього Порядку, у разі зміни у
складі сім'ї береться на облік з дати звернення до головного
управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції
із заявою та документами, що підтверджують зазначені зміни.
У разі зняття інвалідності інвалід знімається з обліку, а
автомобіль, яким він був забезпечений, повертається головному,
районному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої
дирекції відповідно до пункту 16 цього Порядку. Інвалід повторно
береться на облік з дати встановлення інвалідності відповідно до
довідки МСЕК.
У разі коли інваліди, діти-інваліди, яким інвалідність
встановлено на певний період, не поновлюють без поважних причин
інвалідність протягом шести місяців, вони знімаються з обліку.
Якщо в інваліда, який має протипоказання до користування
автомобілем, відсутній член сім'ї, який проживає і зареєстрований
за місцем його проживання та реєстрації і якому інвалід міг би
передати право користування автомобілем, інвалід знімається з
обліку протягом шести місяців з дати встановлення цього факту.
{ Абзац десятий пункту 36 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
У разі переїзду інваліда він береться на облік за новим
місцем проживання і реєстрації з дати взяття на облік за
попереднім місцем проживання. При цьому в списках інвалідів, яких
узято на облік, робиться позначка "прибув" (дата, місяць, рік) із
зазначенням регіону або "вибув" (зазначається причина,
найменування регіону).
Головні управління соціального захисту, управління виконавчої
дирекції щороку не пізніше ніж 25 січня проводять інвентаризацію
особових справ інвалідів.
Інвалід, законний представник недієздатного інваліда,
дитини-інваліда має право на безперешкодне ознайомлення з
інформацією про взяття їх на облік, що міститься в особовій справі
інваліда. { Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ N 387
( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
37. На кожного інваліда, взятого на облік згідно з цим
Порядком, оформлюється особова справа, в якій містяться:
заява інваліда, законного представника недієздатного
інваліда, дитини-інваліда; { Абзац другий пункту 37 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 661 ( 661-2007-п ) від
26.04.2007 }
висновок облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність медичних
показань для забезпечення автомобілем;
документ головного управління соціального захисту або
управління виконавчої дирекції про раніше отриманий автомобіль, а
також довідка про здачу його підприємству, що здійснює заготівлю
та переробку металобрухту; { Абзац четвертий пункту 37 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від
17.04.2008 }
розпорядження головного управління соціального захисту про
призначення грошової компенсації витрат на бензин, ремонт і
технічне обслуговування автомобіля або на транспортне
обслуговування (у разі її призначення), складене за формою, що
затверджується Мінпраці, чи розпорядження управління виконавчої
дирекції - для інвалідів унаслідок трудового каліцтва; { Абзац
п'ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
документи, зазначені у пункті 34 цього Порядку;
довідка, видана відповідним підрозділом МВС про відсутність у
інваліда транспортного засобу. { Пункт 37 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
Якщо на момент взяття на облік в інваліда або члена сім'ї,
якому буде передано право користування автомобілем, немає
посвідчення на право керування автомобілем, вони до отримання
автомобіля повинні одержати таке посвідчення і додати до особової
справи його копію. { Абзац восьмий пункту 37 в редакції Постанови
КМ N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007; із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
На момент прийняття рішення про забезпечення автомобілем до
особової справи додається висновок лікувально-профілактичного
закладу про спроможність інваліда або члена його сім'ї, якому буде
передано право користування автомобілем, законного представника
недієздатного інваліда, дитини-інваліда керувати автомобілем.
{ Абзац пункту 37 в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від
26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 826
( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
Витяг з рішення головного управління соціального захисту або
управління виконавчої дирекції про забезпечення автомобілем також
додається до особової справи інваліда. { Абзац десятий пункту 37
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 ( 661-2007-п )
від 26.04.2007 }
38. Якщо під час перебування на обліку набуто право на
забезпечення автомобілем на більш вигідних умовах, інваліди
беруться на облік на нових умовах з дати набуття такого права.
39. Повідомлення про забезпечення інваліда автомобілем, форма
якого затверджується Мінпраці, надсилається головним управлінням
соціального захисту районному управлінню, а копія додається до
особової справи.
40. Особові справи інвалідів (крім інвалідів унаслідок
трудового каліцтва), яких забезпечено автомобілями, зберігаються в
головних управліннях соціального захисту, а інвалідів унаслідок
трудового каліцтва - в управліннях виконавчої дирекції довічно,
крім випадків переїзду інваліда та взяття його на облік відповідно
до абзацу одинадцятого пункту 36 цього Порядку. { Абзац перший
пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ N 387
( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
Після виїзду інваліда на постійне місце проживання за кордон,
влаштування на проживання до установи соціального обслуговування
його особова справа для забезпечення автомобілем зберігається
протягом десяти років, а у разі смерті інваліда - протягом року,
після чого знищується із складенням акта в установленому порядку.
Забезпечення інвалідів автомобілями,
визнаними гуманітарною допомогою
41. За бажанням інвалідів головні управління соціального
захисту можуть забезпечувати їх автомобілями, ввезеними в Україну
і визнаними в установленому порядку гуманітарною допомогою, без
права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю)
іншій особі. Автомобілями, отриманими головними управліннями як
гуманітарна допомога, інваліди (за їх бажанням або за бажанням
законних представників недієздатних інвалідів), діти-інваліди (за
бажанням їх законних представників), які перебувають на обліку в
головних управліннях соціального захисту та управліннях виконавчої
дирекції, забезпечуються безоплатно в порядку черговості. { Абзац
перший пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007, N 387 ( 387-2008-п ) від
17.04.2008 }
Автомобіль, отриманий головним управлінням соціального
захисту як гуманітарна допомога для конкретного інваліда, який
перебуває на обліку, видається безоплатно такому інваліду (за його
згодою або за згодою законного представника недієздатного
інваліда), дитині-інваліду (за згодою її законного представника)
незалежно від черговості на десятирічний строк, визначений з дати
видачі, із зняттям з обліку. { Абзац другий пункту 41 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 661 ( 661-2007-п ) від
26.04.2007 }
Автомобіль, отриманий як гуманітарна допомога для конкретного
інваліда, який уже користується автомобілем, отриманим через
головне управління соціального захисту або управління виконавчої
дирекції згідно з цим Порядком (у тому числі автомобілем,
отриманим як гуманітарна допомога), видається такому інваліду за
умови повернення головному управлінню соціального захисту або
управлінню виконавчої дирекції автомобіля, яким він користується,
у повному комплекті. { Абзац третій пункту 41 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від
17.04.2008 }
У разі відмови інваліда, законного представника
недієздатного інваліда, дитини-інваліда від автомобіля, отриманого
головним управлінням соціального захисту як гуманітарна допомога,
такий автомобіль отримується в порядку черговості іншим інвалідом,
який перебуває на обліку.
У разі коли автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, не
отримано інвалідом у зв'язку із смертю, такий автомобіль
пропонується в порядку черговості іншому інваліду, який перебуває
на обліку.
У разі коли під час експлуатації автомобіля, отриманого
інвалідом як гуманітарна допомога, у нього або члена його сім'ї,
якому передано право користування автомобілем, законного
представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда виявляються
протипоказання до керування ним, він або член його сім'ї переїхав
на інше місце постійного проживання або у разі смерті члена сім'ї,
якому передано право користування автомобілем, чи його відмови
керувати автомобілем, питання про передачу права користування
автомобілем члену сім'ї, який проживає і зареєстрований за місцем
постійного проживання та реєстрації інваліда або в одному
населеному пункті з ним, вирішується у кожному конкретному випадку
за рішенням головного управління соціального захисту за
клопотанням районного управління соціального захисту. { Абзац
шостий в редакції Постанови КМ N 826 ( 826-2010-п ) від
08.09.2010 }
Після смерті інваліда, дитини-інваліда автомобіль, визнаний
гуманітарною допомогою, яким інвалід був забезпечений через
головне управління соціального захисту і користувався менше ніж 10
років, може бути переданий у власність одному з членів сім'ї
інваліда за рішенням Комісії з питань гуманітарної допомоги при
Кабінеті Міністрів України за умови сплати податків і зборів за
ставками, діючими на день здійснення митного оформлення
автомобіля. { Абзац сьомий в редакції Постанови КМ N 826
( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
Автомобіль, яким інвалід користувався менше ніж 10 років,
після смерті інваліда може залишитись у користуванні його сім'ї
безоплатно, якщо в ній є інвалід, у випадках, зазначених в абзацах
третьому - шостому пункту 16 цього Порядку. { Пункт 41 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від
08.09.2010 }
Якщо інвалід, дитина-інвалід користувався автомобілем більше
ніж 10 років, за бажанням членів його сім'ї автомобіль може бути
переданий їм у власність безоплатно. { Пункт 41 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
У разі несплати членом сім'ї інваліда, дитини-інваліда
податків і зборів (обов'язкових платежів) автомобіль повертається
(вилучається) головному управлінню соціального захисту. Вилучення
автомобіля здійснюється відповідно до абзацу тринадцятого
пункту 16 цього Порядку. { Пункт 41 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
Повернутий (вилучений) автомобіль головне управління
соціального захисту здає підприємству, що здійснює заготівлю та
переробку металобрухту, або видає в порядку черговості інваліду,
який перебуває на обліку. Такий інвалід знімається з обліку на
десятирічний строк, який визначається починаючи з дати отримання
автомобіля попереднім інвалідом, з урахуванням строку його
експлуатації померлим інвалідом. { Пункт 41 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
{ Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
42. Переобладнання автомобіля, отриманого як гуманітарна
допомога, відповідно до потреб інваліда здійснюється за його
рахунок.
У реєстраційних документах на автомобіль підрозділ МВС робить
позначку про видачу автомобіля головним управлінням соціального
захисту, а також про заборону відчуження автомобіля та передачі
права керування автомобілем без дозволу цього головного
управління. { Абзац другий пункту 42 в редакції Постанови КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
У разі порушення зазначеної вимоги інвалід у подальшому
позбавляється права на забезпечення автомобілем через головне
управління соціального захисту.
Заміна автомобіля, отриманого інвалідом через головне
управління соціального захисту як гуманітарна допомога,
здійснюється відповідно до цього Порядку.
43. Мінпраці на підставі копій документів, що підтверджують
право керування автомобілем інваліда або члена його сім'ї,
законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда,
інформації про вартість і кількість отриманих автомобілів і копій
висновків Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті
Міністрів України затверджує кошториси головних управлінь
соціального захисту на суму вартості ввезених в Україну і визнаних
гуманітарною допомогою автомобілів з відповідним відображенням
зазначених сум на балансових рахунках головних управлінь
соціального захисту.
Після десятирічного строку експлуатації інвалідом автомобіль
знімається з балансового рахунку. { Пункт 43 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 } { Порядок доповнено пунктом 43 згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 999
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р.
N 999 ( 999-97-п ) "Про затвердження Порядку забезпечення
інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 37, с. 37).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від
15 березня 1999 р. N 395 ( 395-99-п ) "Про внесення доповнень до
Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 11, ст. 438).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р.
N 2234 ( 2234-99-п ) "Про внесення змін до Порядку забезпечення
інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50,
ст. 2439).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р.
N 128 ( 128-2001-п ) "Про внесення змін до Порядку забезпечення
інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6,
ст. 242).
5. Пункт 1 змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 21 червня 2001 р. N 680 ( 680-2001-п ) (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1171).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р.
N 866 ( 866-2003-п ) "Про внесення змін до Порядку забезпечення
інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23,
ст. 1074).

( Документ отримано з офіційного джерела - zakon.rada.gov.ua )

Увійти

Меню сайту

Пошук

Календар

«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Опитування

Ваша оцінка нового дизайну сайту

Всього відповідей: 1

Відправка СМС

Друзі сайту

Статистика