Бердичівська МГО інвалідів візочників СТИМУЛ

Четвер, 23.05.2024, 14:53

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | постанова кабміну №999(1) | Реєстрація | Вхід

     Герб України                             

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А
від 19 липня 2006 р. N 999
Київ
Про затвердження Порядку забезпечення
інвалідів автомобілями
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007
N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008
N 1145 ( 1145-2009-п ) від 29.10.2009 - дію Постанови
зупинено згідно з Указом Президента N 966/2009
( 966/2009 ) від 25.11.2009
N 1270 ( 1270-2009-п ) від 26.11.2009 - дію змін
зупинено згідно з Указом Президента
N 1029/2009 ( 1029/2009 ) від 11.12.2009
N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

Відповідно до статті 26 Закону України "Про реабілітацію
інвалідів в Україні" ( 2961-15 ), статей 6 і 11-1 Закону України
"Про гуманітарну допомогу" ( 1192-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
1. Затвердити Порядок забезпечення інвалідів автомобілями, що
додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 999
ПОРЯДОК
забезпечення інвалідів автомобілями

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення легковими
автомобілями, зазначеними в абзаці шостому статті 1 Закону України
"Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) (далі - автомобіль)
інвалідів, зокрема дітей-інвалідів, які мають право на їх
отримання безоплатно або на пільгових умовах і місце постійного
проживання яких зареєстровано в Україні в установленому
законодавством порядку. { Абзац перший пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 387 ( 387-2008-п ) від
17.04.2008, N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
Для забезпечення автомобілями діти-інваліди беруться на облік
після досягнення ними п'ятирічного віку.
Забезпечення автомобілями інвалідів за місцем проживання і
реєстрації здійснюється Міністерством праці та соціальної політики
Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та
соціального захисту населення обласних, Головним управлінням
соціального захисту населення Київської міської і управлінням
праці та соціального захисту населення Севастопольської міської
держадміністрацій (далі - головні управління соціального захисту)
або управліннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі (далі - управління виконавчої дирекції). { Абзац
третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
Інваліди, які проживають в установах соціального
обслуговування на повному державному утриманні, автомобілями не
забезпечуються. У разі влаштування інваліда, який забезпечений
автомобілем, на проживання до установи соціального обслуговування
автомобіль, отриманий інвалідом, законним представником
недієздатного інваліда, дитини-інваліда через головне управління
соціального захисту або управління виконавчої дирекції,
повертається цьому головному управлінню або управлінню у повному
комплекті для реалізації в установленому порядку. У такому разі
інваліди знімаються з обліку. { Абзац пункту 1 в редакції
Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від
17.04.2008 }
Марки автомобілів, якими забезпечуються інваліди,
визначаються Кабінетом Міністрів України. { Абзац пункту 1 в
редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
2. Фінансування витрат, пов'язаних з отриманням автомобілів
та підготовкою їх до експлуатації, здійснюється:
для осіб, інвалідність яких пов'язана з трудовим каліцтвом,
що настало від нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання (далі - інваліди унаслідок трудового каліцтва), - за
рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - Фонд соціального страхування);
для інших інвалідів - за рахунок коштів, передбачених на цю
мету у державному бюджеті, та інших не заборонених законодавством
джерел. { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1145 ( 1145-2009-п ) від 29.10.2009 - дію
Постанови зупинено згідно з Указом Президента N 966/2009
( 966/2009 ) від 25.11.2009; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1270 ( 1270-2009-п ) від 26.11.2009 - дію змін
зупинено згідно з Указом Президента N 1029/2009 ( 1029/2009 ) від
11.12.2009 }
Автомобілі для інвалідів унаслідок трудового каліцтва
придбаваються Фондом соціального страхування та видаються
управліннями виконавчої дирекції. { Абзац четвертий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 ( 661-2007-п ) від
26.04.2007 }
Особи, інвалідність яких настала унаслідок нещасних випадків
невиробничого характеру, забезпечуються автомобілями на загальних
підставах за рахунок коштів державного бюджету.
Мінпраці за передбаченою законом про Державний бюджет України
на відповідний рік бюджетною програмою для фінансування
забезпечення інвалідів автомобілями перераховує кошти на рахунок,
відкритий органами Державного казначейства Фонду соціального
захисту інвалідів.
Кошти з інших не заборонених законодавством джерел
перераховуються безпосередньо виконавцю відповідно до укладених
угод. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1145
( 1145-2009-п ) від 29.10.2009 - дію Постанови зупинено згідно з
Указом Президента N 966/2009 ( 966/2009 ) від 25.11.2009; пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1270 ( 1270-2009-п )
від 26.11.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента
N 1029/2009 ( 1029/2009 ) від 11.12.2009 }
Закупівля робіт і послуг з виготовлення і поставки
автомобілів за рахунок державних коштів здійснюється Фондом
соціального захисту інвалідів та Фондом соціального страхування
відповідно до законодавства. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
Оплату робіт з виготовлення і поставки автомобілів здійснює
Фонд соціального захисту інвалідів та Фонд соціального страхування
в установленому законодавством порядку. { Абзац пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 ( 661-2007-п ) від
26.04.2007 }
Складення і подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
3. Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є заява,
документи, зазначені у пункті 34 цього Порядку, та висновок
обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі,
республіканської в Автономній Республіці Крим медико-соціальної
експертної комісії (далі - відповідно облМСЕК, ЦМСЕК, КрМСЕК) про
наявність в інваліда медичних показань для забезпечення
автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування
ним. { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
Незалежно від медичних показань мають право на забезпечення
автомобілями:
інваліди I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у
ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
інваліди війни I групи по зору або без обох рук;
інваліди з куксами обох ніг і рук.
Крім того, інвалід або член його сім'ї, який проживає і
зареєстрований за місцем постійного проживання та реєстрації
інваліда і якому передається право користування автомобілем,
законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда, інша
особа, якій передається право користування автомобілем (для
інвалідів війни та інвалідів I групи з числа учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від
Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які
брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у
військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1),
подає копію посвідчення водія на право керування автомобілем
відповідної категорії. { Абзац шостий пункту 3 в редакції
Постанови КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
Перелік медичних показань для забезпечення інвалідів
автомобілями затверджується МОЗ.
Факт спільного проживання інваліда та члена сім'ї, якому
передається право користування автомобілем, може бути встановлений
на підставі паспортів (інваліда та члена сім'ї) чи акта комісії,
утвореної у складі депутата місцевої ради, посадової особи
районного управління соціального захисту і двох сусідів інваліда,
або довідки житлово-експлуатаційної організації чи іншого органу,
визначеного місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування, у сільській місцевості - сільськими
(селищними) радами. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від
08.09.2010 }
До членів сім'ї інваліда належать особи, які проживають разом
з ним, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та
обов'язки на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення,
опіки або піклування над неповнолітніми дітьми, а також на інших
підставах, які не заборонені законом і не суперечать моральним
засадам суспільства. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від
08.09.2010 } { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
4. Розподіл автомобілів, придбаних для інвалідів за рахунок
коштів, зазначених у пунктах 2 і 18 цього Порядку, здійснюється
відповідно головними управліннями соціального захисту і
управліннями виконавчої дирекції у такому співвідношенні:
1) 50 відсотків - особам, що мають право на першочергове
забезпечення автомобілями;
2) 30 відсотків - особам, що мають право на позачергове
забезпечення автомобілями;
3) 20 відсотків - особам усіх інших категорій, що
забезпечуються автомобілями у порядку загальної черги.
У разі відсутності на обліку для забезпечення автомобілями
(далі - облік) інвалідів, зазначених у підпункті 1, автомобілі
розподіляються серед інвалідів, зазначених у підпунктах 2 і 3, у
співвідношенні відповідно 60 і 40 відсотків.
Рішення про розподіл автомобілів та забезпечення ними
інвалідів затверджуються наказами головних управлінь соціального
захисту, а у разі придбання автомобілів за рахунок коштів Фонду
соціального страхування - наказами управлінь виконавчої дирекції.
{ Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007, N 387 ( 387-2008-п ) від
17.04.2008 }
5. На облік беруться і забезпечуються автомобілями інваліди,
які:
не мають в особистому користуванні автомобільного
транспортного засобу, зазначеного в абзаці четвертому статті 1
Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) (крім
причепів, напівпричепів), у тому числі придбаного за власні кошти
або отриманого через головне управління соціального захисту або
управління виконавчої дирекції, що перебував в експлуатації менш
як 10 років (крім випадків, передбачених пунктом 8 цього Порядку);
{ Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
протягом семи років перед взяттям на облік і за час
перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну
допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний
автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п'ять років.
Діти-інваліди, недієздатні інваліди беруться на облік, якщо
їхні законні представники мають підстави, зазначені в абзацах
другому і третьому цього пункту.
Для взяття на облік та забезпечення автомобілем органи праці
та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та
Севастополі держадміністрації, виконкоми міської, районної у місті
ради (далі - районні управління соціального захисту) або
управління виконавчої дирекції надсилають запит до відповідного
підрозділу МВС для отримання відомостей про реєстрацію на ім'я
інваліда, законного представника недієздатного інваліда,
дитини-інваліда автомобіля протягом останніх семи років перед
взяттям на облік і за час перебування на обліку. { Абзац п'ятий
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387
( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
Якщо протягом часу перебування на обліку інвалід втратив
підстави, зазначені у цьому пункті, він знімається з обліку.
Не береться на облік інвалід, який має відповідні медичні
показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та
протипоказання до керування автомобілем, у разі відсутності члена
сім'ї, який проживає і зареєстрований за місцем проживання та
реєстрації інваліда і якому інвалід міг би передати право
користування автомобілем. { Абзац сьомий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від
08.09.2010 }
Якщо під час перебування на обліку в сім'ї інваліда відбулися
зміни, що призвели до відсутності члена сім'ї, який проживає і
зареєстрований за місцем проживання та реєстрації інваліда і якому
інвалід міг би передати право користування автомобілем, виникли
інші причини, з яких член сім'ї інваліда не може керувати
автомобілем, інвалід знімається з обліку протягом шести місяців
після встановлення такого факту. { Абзац восьмий пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 387 ( 387-2008-п )
від 17.04.2008, N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 } { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від
26.04.2007 }
5-1. У разі коли за час перебування на обліку інваліда, який
не має права на передачу користування автомобілем члену сім'ї (за
умови взяття його на облік до набрання чинності цього Порядку),
автомобіль визначеної згідно з висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК)
моделі знято з виробництва, такий інвалід забезпечується
автомобілем із звичайним керуванням з правом передачі користування
автомобілем члену сім'ї, який проживає та зареєстрований за місцем
проживання і реєстрації інваліда. { Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
6. Інвалід, законний представник недієздатного інваліда,
дитини-інваліда отримує автомобіль на десятирічний строк без права
продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій
особі. Після закінчення зазначеного строку інвалід може
користуватися таким автомобілем до отримання нового або повернути
його головному управлінню соціального захисту чи управлінню
виконавчої дирекції на умовах згідно з пунктом 14 цього Порядку.
Датою забезпечення автомобілем вважається день отримання
його інвалідом, законним представником недієздатного інваліда,
дитини-інваліда на підставі акта приймання-передачі, виданого
дилером підприємства - постачальника автомобілів для інвалідів.
{ Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 826
( 826-2010-п ) від 08.09.2010 } { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
7. Інвалід може мати в своєму користуванні лише один
автомобіль, отриманий через головне управління соціального захисту
за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів або через
управління виконавчої дирекції за рахунок коштів, передбачених у
бюджеті Фонду соціального страхування. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
8. Інвалід може бути достроково взятий на облік на підставі
рішення колегії Мінпраці, а інвалід унаслідок трудового каліцтва -
за рішенням правління Фонду соціального страхування у разі:
{ Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
викрадення автомобіля, якщо протягом року з моменту
оголошення про розшук автомобіль не знайдено, що підтверджується
довідкою, виданою підрозділом МВС;
неможливості відновлення автомобіля та непридатності його для
подальшої експлуатації внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що
сталася не з вини інваліда або особи, яка керувала автомобілем у
присутності інваліда, або нещасного випадку чи стихійного лиха, що
підтверджуються відповідними довідками, виданими підрозділами МВС
чи МНС.
9. У разі коли в сім'ї є два і більше інвалідів, що
перебувають на обліку, позачергово виділяється один автомобіль з
подальшим зняттям їх із черги. При цьому один з інвалідів на вибір
(за згодою інших) забезпечується автомобілем на більш вигідних для
нього умовах (безоплатно або з оплатою 7 відсотків вартості), якщо
один з членів сім'ї має право на забезпечення автомобілем на таких
самих умовах.
Якщо один з членів сім'ї, що складається з двох і більше
інвалідів, перебуває на обліку за умови передачі права
користування автомобілем іншому члену сім'ї, така сім'я
забезпечується автомобілем тієї модифікації, що відповідає
медичним показанням члена сім'ї, якому буде передано право
користування автомобілем відповідно до цього Порядку. { Пункт 9
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від
08.09.2010 }
10. Підприємство-постачальник через дилерську мережу здійснює
підготовку автомобілів до експлуатації і видає їх інвалідам,
законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів
згідно з наказом головного управління соціального захисту про
розподіл автомобілів та забезпечення ними інвалідів, а інвалідам
унаслідок трудового каліцтва - згідно із наказом управління
виконавчої дирекції. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007, N 387 ( 387-2008-п ) від
17.04.2008, N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
11. Головні управління соціального захисту організовують для
інвалідів (крім інвалідів унаслідок трудового каліцтва) навчання
водінню автомобіля у навчальних закладах будь-якої форми власності
за наявності в них ліцензії на такий вид діяльності, отриманої в
установленому порядку, за рахунок коштів від реалізації повернутих
автомобілів, перерахованих відділенням Фонду соціального захисту
інвалідів. З цією метою укладається тристоронній договір на
проведення навчання водінню автомобіля, а головні управління
соціального захисту передають відділенням Фонду соціального
захисту інвалідів заяви інвалідів на навчання та завірені копії
таких документів: { Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
висновків облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про встановлення медичних
показань для забезпечення автомобілем і відсутність протипоказань
до керування ним;
підтвердження про перебування інвалідів на обліку;
пенсійних посвідчень або посвідчень отримувачів державної
соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії;
довідки про реєстрацію місця проживання.
Згідно з укладеним договором навчальний заклад надає Фонду
соціального захисту інвалідів відповідні документи на оплату
навчання.
Навчальний заклад надсилає відповідному головному управлінню
соціального захисту та відділенню Фонду соціального захисту
інвалідів підтвердження про видачу інваліду документа про
проходження навчання.
Навчання водінню автомобіля інвалідів унаслідок трудового
каліцтва організовується та оплачується відповідними управліннями
виконавчої дирекції.
Навчання водінню автомобіля інвалідів за рахунок коштів
державного бюджету або коштів Фонду соціального страхування
проводиться один раз з оплатою виходячи із середньої його вартості
у відповідному регіоні, мм. Києві та Севастополі, яка не може
перевищувати двох з половиною розмірів мінімальної заробітної
плати.
Навчання водінню автомобіля члена сім'ї, якому передається
право користування ним, законного представника недієздатного
інваліда, дитини-інваліда здійснюється за власні кошти. { Абзац
десятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 } { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
12. Реєстраційні документи на автомобіль оформлюються на
інвалідів, а недієздатним інвалідам і дітям-інвалідам - на їх
законних представників.
У реєстраційних документах на автомобіль підрозділом МВС
робиться позначка про видачу автомобіля головним управлінням
соціального захисту або управлінням виконавчої дирекції, а також
про заборону відчуження автомобіля та передачі права користування
ним без дозволу головного управління соціального захисту або
управління виконавчої дирекції. { Абзац другий пункту 12 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 387 ( 387-2008-п )
від 17.04.2008, N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
Реєстраційні документи на автомобіль, яким забезпечується
сім'я, що складається з двох і більше інвалідів, оформлюються на
одного з інвалідів. Одночасно в цих документах робиться позначка
про можливість користування автомобілем іншим інвалідом з числа
членів сім'ї, що перебував на обліку як сім'я, за умови
відсутності у нього протипоказань до керування автомобілем.
{ Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 826
( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
Строк, на який передається право користування автомобілем
члену сім'ї інваліда, встановлюється у реєстраційних документах на
автомобіль з дозволу головного управління соціального захисту або
управління виконавчої дирекції виходячи з обставин конкретної
сім'ї інваліда, дитини-інваліда. { Пункт 12 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 } { Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від
26.04.2007 }
13. Інвалід або член сім'ї, якому передано право користування
автомобілем, законний представник недієздатного інваліда,
дитини-інваліда отримує автомобіль особисто. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007, N 826 ( 826-2010-п ) від
08.09.2010 }
14. Заміна автомобілів, отриманих інвалідами, законними
представниками недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів через
головні управління соціального захисту або управління виконавчої
дирекції, яким групу інвалідності встановлено безстроково,
провадиться на підставі заяви інваліда, законного представника
недієздатного інваліда, дитини-інваліда після закінчення
десятирічного строку експлуатації на підставі раніше виданого
висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність медичних показань
для забезпечення автомобілем без повторного медичного огляду з
обов'язковим урахуванням висновку лікувально-профілактичного
закладу про спроможність інваліда керувати автомобілем на момент
прийняття рішення про забезпечення автомобілем (крім випадків,
передбачених пунктом 24-1 цього Порядку). { Абзац перший пункту 14
із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 661 ( 661-2007-п )
від 26.04.2007, N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
Для вирішення питання про заміну автомобіля інваліди (крім
тих, кому групу інвалідності встановлено безстроково) проходять
повторний огляд в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) після закінчення
встановленого строку експлуатації автомобіля.
Якщо раніше інваліду були встановлені медичні показання для
забезпечення автомобілем відповідної модифікації або мотоколяскою,
які на даний час не виготовляються вітчизняними виробниками,
інвалід підлягає повторному медичному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК,
КрМСЕК) для підтвердження наявності медичних показань для
забезпечення автомобілем іншої модифікації з тих, якими головні
управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції
забезпечують інвалідів. { Абзац третій пункту 14 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 661 ( 661-2007-п ) від
26.04.2007, N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
Якщо інвалід протягом шести місяців з дня повідомлення про
необхідність здійснення повторного огляду для підтвердження
наявності медичних показань не проходить такий огляд в облМСЕК
(ЦМСЕК, КрМСЕК) без поважних причин, він знімається з обліку.
{ Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 387
( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
У разі заміни автомобіля інвалід або член сім'ї, якому
передано право користування автомобілем, законний представник
недієздатного інваліда, дитини-інваліда на підставі письмової
довідки головного управління соціального захисту або управління
виконавчої дирекції, форма якої затверджується Мінпраці, знімає
автомобіль з обліку в підрозділі МВС за місцем його реєстрації
(номерні знаки і реєстраційні документи здаються до підрозділу
МВС). Після цього інвалід, законний представник недієздатного
інваліда, дитини-інваліда повертає придатний до подальшої
експлуатації автомобіль, що перебував у користуванні, головному
управлінню соціального захисту, що забезпечує інваліда новим
автомобілем, а інвалід унаслідок трудового каліцтва - управлінню
виконавчої дирекції. { Абзац п'ятий пункту 14 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від
08.09.2010 }
У разі коли під час технічного огляду автомобіль визнано
непридатним для подальшої експлуатації, інвалід або член сім'ї,
якому передано право користування автомобілем, законний
представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда здає
автомобіль на підприємство, що здійснює заготівлю та переробку
металобрухту. { Абзац шостий пункту 14 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
Якщо під час технічного огляду автомобіль, що був у
користуванні десять років, визнано придатним для подальшої
експлуатації, ним може бути забезпечений безоплатно або на
пільгових умовах за умови письмової згоди інший інвалід,
дитина-інвалід, що перебуває на обліку, з урахуванням оціночної
вартості автомобіля на день передачі, що визначається відповідно
до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) та відповідних
нормативно-правових актів з оцінки майна. У такому разі інвалід,
дитина-інвалід не знімається з обліку і може користуватись
автомобілем до отримання нового. { Пункт 14 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 826 (

Меню сайту

Пошук

Календар

«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Опитування

Ваша оцінка нового дизайну сайту

Всього відповідей: 1

Відправка СМС

Друзі сайту

Статистика