Бердичівська МГО інвалідів візочників СТИМУЛ

П`ятниця, 12.04.2024, 16:41

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | постанова кабміну №999(2) | Реєстрація | Вхід

17. У разі виїзду інваліда, який отримав автомобіль через 
головне управління соціального захисту або управління виконавчої
дирекції, на постійне місце проживання за межі України інвалід,
законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда
зобов'язаний повернути автомобіль головному управлінню соціального
захисту або управлінню виконавчої дирекції у повному комплекті. { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
18. У разі повернення автомобіля головному управлінню
соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції він
підлягає зняттю з обліку в підрозділі МВС за місцем його
реєстрації на підставі довідки, форма якої затверджується Мінпраці
(номерні знаки і реєстраційні документи здаються до підрозділу
МВС).
Повернутий головному управлінню соціального захисту або
управлінню виконавчої дирекції автомобіль підлягає технічному
огляду в установленому порядку для визначення його придатності для
подальшої експлуатації, ступеня зношення та проведення експертної
оцінки залишкової вартості.
Автомобілі, придатні для подальшої експлуатації, за рішенням
головного управління соціального захисту або управління виконавчої
дирекції пропонуються інвалідам (за письмовою згодою інваліда,
законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда)
для використання протягом строку, визначеного з урахуванням
фактичного ступеня зношення автомобіля. Забезпечення інвалідів
такими автомобілями здійснюється у порядку черговості. { Абзац
третій пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
Непридатні для подальшої експлуатації автомобілі здаються
головними, районними управліннями соціального захисту або
управліннями виконавчої дирекції підприємствам, що здійснюють
заготівлю та переробку металобрухту.
Інваліди (крім інвалідів унаслідок трудового каліцтва), що
забезпечуються автомобілями на пільгових умовах (за 7 або 30
відсотків вартості), перераховують кошти до державного бюджету на
рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, а інваліди
внаслідок трудового каліцтва, що забезпечуються автомобілями на
пільгових умовах (за 7 відсотків вартості), - на рахунки
відповідних управлінь виконавчої дирекції. { Абзац п'ятий
пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 387
( 387-2008-п ) від 17.04.2008, N 826 ( 826-2010-п ) від
08.09.2010 }
Перераховані за автомобілі кошти (7 або 30 відсотків
вартості) використовуються на придбання автомобілів для інвалідів.
Кошти за повернуті (вилучені) головним, районним управлінням
соціального захисту автомобілі, а також сплачені членами сімей
померлих інвалідів за залишені їм автомобілі зараховуються до
державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Державного
казначейства, а за автомобілі, повернуті (вилучені) управлінням
виконавчої дирекції, - на рахунки відповідних управлінь виконавчої
дирекції. { Абзац сьомий пункту 18 в редакції Постанови КМ N 387
( 387-2008-п ) від 17.04.2008; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
Кошти, сплачені членами сімей померлих інвалідів за залишені
їм автомобілі, та кошти за повернуті (вилучені) автомобілі
використовуються для:
навчання інвалідів керувати автомобілем;
зняття автомобілів з обліку в підрозділах МВС;
визначення придатності автомобілів для подальшої експлуатації
та проведення експертної оцінки їх залишкової вартості;
переобладнання автомобілів на іншу модифікацію згідно з
висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК);
транспортування автомобілів до місць зберігання вилучених
автомобілів або до підприємств, що здійснюють заготівлю та
переробку металобрухту, проводять технічний огляд та експертну
оцінку залишкової вартості автомобілів;
оренди місць для зберігання вилучених автомобілів;
судових витрат у зв'язку з вилученням автомобілів;
проведення технічного огляду автомобілів;
повернення коштів інвалідам, законним представникам
недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів за повернутий достроково
автомобіль; { Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
інших витрат, пов'язаних з поверненням, вилученням,
зберіганням та реалізацією автомобілів.

{ Абзац пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ N 387
( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

Якщо протягом 10 місяців відповідного року використано менш
як 70 відсотків річних надходжень коштів, що сплачені членами
сімей померлих інвалідів за залишені їм автомобілі та надійшли за
повернуті (вилучені) автомобілі, відділення Фонду соціального
захисту інвалідів зобов'язані перерахувати Фонду прогнозований
залишок коштів на кінець року з урахуванням очікуваного
використання їх у відповідному бюджетному періоді для придбання
автомобілів для інвалідів. { Пункт 18 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
{ Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від
26.04.2007 }
19. Ремонт і технічне обслуговування отриманих інвалідами,
законними представниками недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів
автомобілів здійснюється за рахунок їх власних коштів з подальшою
компенсацією витрат відповідно до законодавства. { Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
20. Контроль за експлуатацією автомобілів здійснюють
підрозділи МВС, головні управління соціального захисту, управління
виконавчої дирекції.
У разі позбавлення інваліда або члена сім'ї, якому передано
право керування автомобілем, законного представника
недієздатного інваліда, дитини-інваліда права керування
автомобілем на певний час за порушення правил дорожнього руху або
у разі знаходження їх у місцях позбавлення волі строк експлуатації
автомобіля продовжується на відповідний період.
Підрозділ МВС повідомляє головне управління соціального
захисту або управління виконавчої дирекції, де інвалід перебуває
на обліку, у триденний строк після прийняття рішення про
позбавлення права користування автомобілем за порушення правил
дорожнього руху інваліда або члена сім'ї, якому передано право
користування автомобілем, законного представника недієздатного
інваліда, дитини-інваліда. { Абзац третій пункту 20 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 387 ( 387-2008-п ) від
17.04.2008, N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 } { Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
Огляд інвалідів медико-соціальними
експертними комісіями
21. Огляд інвалідів з метою встановлення медичних показань
для забезпечення автомобілями і протипоказань до керування ними
проводиться облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) шляхом вивчення медичних
документів лікувально-профілактичного закладу, медико-експертних
справ інвалідів. Інваліди з діагнозом, який ускладнює прийняття
рішення медико-соціальною експертною комісією, направляються до
лікувально-профілактичних закладів або клінік науково-дослідних
інститутів МОЗ чи Академії медичних наук для додаткового медичного
огляду.
 22. Після огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) складає акт про 
наявність (відсутність) в інваліда відповідних медичних показань
для забезпечення автомобілем з ручним керуванням. Акти про огляд
інвалідів зберігаються разом з висновками в медико-експертній
справі інваліда в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), якою проводився огляд.
23. У витягу з акта огляду інваліда облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК)
повинні зазначатися: { Абзац перший пункту 23 в редакції Постанови
КМ N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
номер акта і дата видачі висновку про наявність (відсутність)
в інваліда медичних показань для забезпечення автомобілем;
код хвороби, що стала причиною інвалідності, згідно з
міжнародною класифікацією хвороб МКХ-10;
модифікація автомобіля;
дані щодо наявності (відсутності) протипоказань до керування
автомобілем.
Витяг з акта огляду інваліда облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК)
надсилається головним управлінням соціального захисту. У разі коли
інвалідність настала внаслідок нещасного випадку на виробництві
або професійного захворювання, зазначений витяг з акта огляду
надсилається відповідному управлінню виконавчої дирекції. { Абзац
шостий пункту 23 в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від
26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387
( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
24. Висновок про відсутність медичних показань для
забезпечення автомобілем або про наявність протипоказань до
керування ним облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) надсилає інваліду, законному
представнику недієздатного інваліда, дитини-інваліда, головному
управлінню соціального захисту, а копію висновку - районному
управлінню соціального захисту за місцем проживання та реєстрації
інваліда чи управлінню виконавчої дирекції.
Повторному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) підлягають також
діти-інваліди, які мають медичні висновки на дату, коли їм ще не
виповнилося п'ять років. { Пункт 24 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 } { Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
24-1. Інваліди підлягають повторному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК,
КрМСЕК) у разі зміни модифікації автомобіля з ручним керуванням, а
діти-інваліди - у разі досягнення 18-річного віку. { Порядок доповнено пунктом 24-1 згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
Черговість забезпечення інвалідів автомобілями
25. Позачергово автомобілі отримують:
1) за наявності медичних показань для забезпечення
автомобілем:
інваліди війни;
інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з
інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент
ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних
таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
сім'ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються
автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку;
інваліди II групи з числа учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у
ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
інваліди з ампутацією обох ніг, якщо вони постійно працюють
або навчаються;
2) незалежно від наявності медичних показань для забезпечення
автомобілем:
інваліди I групи з числа учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у
ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
інваліди війни I групи по зору або без обох рук;
інваліди з куксами обох ніг і рук.
26. Першочергово з осіб, зазначених у пункті 25 цього
Порядку, забезпечуються автомобілями інваліди, які відповідно до
статті 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ) належать до осіб, що мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, та інваліди війни з числа
осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої
Вітчизняної війни та війни з Японією (за наявності медичних
показань для забезпечення автомобілем). { Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 826
( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
27. У порядку загальної черговості автомобілями
забезпечуються:
інваліди II групи з числа учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у
ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), за
відсутності медичних показань для забезпечення автомобілем;
інші інваліди, які мають відповідні медичні показання. { Пункт 27 в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від
26.04.2007 }
28. Інваліди унаслідок трудового каліцтва забезпечуються
автомобілями з дотриманням умов, визначених у пунктах 25-27 цього
Порядку.
Безоплатне забезпечення інвалідів
автомобілями з ручним і звичайним керуванням
29. Безоплатно автомобілями забезпечуються:
1) із звичайним керуванням:
- за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем
та протипоказань до керування ним - інваліди війни;
- за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем
та протипоказань до керування ним або незалежно від наявності
медичних показань для забезпечення автомобілем та за відсутності
протипоказань до керування ним чи за наявності медичних
протипоказань до керуванням ним - інваліди I групи з числа
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено
причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а
також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій
та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної
зброї (категорія 1);
2) з ручним керуванням:
- за наявності медичних показань для забезпечення таким
автомобілем і відсутності протипоказань до керування ним:
інваліди війни;
інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з
інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент
ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних
таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є
інвалідами внаслідок репресій згідно з висновком медико-соціальної
експертної комісії;
інваліди з ампутацією обох ніг, які мають протипоказання до
протезування на підставі спільного висновку облМСЕК (ЦМСЕК,
КрМСЕК) і відповідного підприємства протезної промисловості;
інваліди внаслідок трудового каліцтва;
- за наявності медичних показань для забезпечення таким
автомобілем та відсутності протипоказань до керування ним -
інваліди I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи,
щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у
ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
- за наявності медичних показань для забезпечення таким
автомобілем та за відсутності протипоказань до керування ним -
інваліди II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи,
щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у
ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
3) сім'ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються
автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку, за умови, що один з
них має право на безоплатне забезпечення автомобілем. { Пункт 29 в редакції Постанови КМ N 826 ( 826-2010-п ) від
08.09.2010 }
Пільгове забезпечення інвалідів
автомобілями з ручним і звичайним керуванням
30. Автомобілями із звичайним керуванням на пільгових умовах
з оплатою 7 відсотків їх вартості та передачею права користування
члену сім'ї інваліда, який проживає і зареєстрований за місцем
постійного проживання та реєстрації інваліда, забезпечуються:
1) за наявності медичних показань для забезпечення
автомобілем з ручним керуванням та протипоказань до керування ним:
інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з
інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент
ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних
таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є
інвалідами внаслідок репресій згідно з висновком медико-соціальної
експертної комісії;
інваліди з ампутацією обох ніг, які мають протипоказання до
протезування на підставі спільного висновку облМСЕК (ЦМСЕК,
КрМСЕК) і відповідного підприємства протезної промисловості;
інваліди унаслідок трудового каліцтва;
2) за наявності медичних показань для забезпечення
автомобілем та протипоказань до керування ним або незалежно від
наявності медичних показань для забезпечення автомобілем та за
відсутності протипоказань до керування ним чи за наявності
протипоказань до керування ним - інваліди II групи з числа
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено
причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а
також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій
та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної
зброї (категорія 1);
3) незалежно від наявності медичних показань і за наявності
протипоказань до керування автомобілем:
інваліди війни I групи по зору або без обох рук;
інваліди з куксами обох ніг і рук;
4) сім'ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються
автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку, за умови, що один з
них має право на забезпечення автомобілем на пільгових умовах з
оплатою 7 відсотків його вартості. { Пункт 30 в редакції Постанови КМ N 826 ( 826-2010-п ) від
08.09.2010 }

Увійти

Меню сайту

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Опитування

Ваша оцінка нового дизайну сайту

Всього відповідей: 1

Відправка СМС

Друзі сайту

Статистика